Ochrana osobních údajů a Podmínky užití

Ochrana osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek, zákazníků a zaměstnanců společnosti PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o., se sídlem Blato 92, Mikulovice, PSČ 530 02, IČO: 25 93 65 90, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 15902 (dále jen “PNEUMATIKY DRBOUT”), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů.

Správce osobních údajů (dále jen “správce”), PNEUMATIKY DRBOUT, postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které poskytujete vyplněním formuláře. Konkrétně zpracováváme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Případně telefonní číslo, sdělíte-li nám ho v kontaktním formuláři
 • Eventuální údaje z textu zprávy

Jste-li naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, a to:

 • Jméno a příjmení
 • Firma a IČ
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • SPZ Vašeho vozidla
 • Adresa či Sídlo

Pokud u nás ucházíte o práci, získáváme od Vás tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Fotografii
 • Vzdělání a pracovní zkušenosti
 • Další údaje, které uvedete v životopisu či při komunikaci s námi

Osobní údaje zpracováváme také při plnění právních povinností, zejména při vedení účetnictví a zpracování daní či z oprávněného zájmu.

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (více viz. Cookies a prohlížení webových stránek)

Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, abychom zajistili správné zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a produkty a ke vzájemné komunikaci. 
Při vyplnění formuláře pro kontaktování osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho požadavku či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, tedy získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu, sbíráme a ukládáme po dobu 12 měsíců od získání těchto údajů.

Jste-li naším zákazníkem či zaměstnancem, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy a právních povinností. Tyto údaje pak uchováváme po dobu vzájemné spolupráce, a dále 10 let, nestanoví-li právní předpisy dobu delší.

Pokud jste nás kontaktovali při zájmu o práci u nás, zpracováváme Vaše údaje po dobu výběru zájemce na volnou pracovní pozici. Pokud spolu pracovní smlouvu neuzavřeme, můžete nám udělit souhlas Vás kontaktovat při příští příležitosti. Údaje neukládáme déle než 3 roky.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu či příprava nabídky na poskytnutí služeb nebo produktu, o které byl aktivně projevený ze strany zákazníka zájem.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. zajištění bezpečnosti a ochrany života, spory apod.).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, v maximální možné technické míře zabezpečujeme proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, které definuje zákon.

Dále naše webové stránky jsou zabezpečeny HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře atp.).

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech.

Kdo může mít k údajům přístup?

 • Jednatelka společnosti Martina Matušeková
 • Zaměstnanci společnosti při plnění pracovních úkolů, vyřizování Vašich objednávek, poskytování služeb, komunikace s Vámi
 • Účetní společnost Pavel Rajman, IČ 45515743, prajman@volny.cz
 • Technická podpora a zabezpečení software DF SOLUTIONS, s.r.o., IČ 06823131, info@dfsolutions.cz

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@pneumatiky-drbout.cz nebo písemně na adrese PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o., Blato 92, 530 02 Mikulovice.

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny s důrazem na maximální přístupnost a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Zdrojový kód webu byl vytvořen podle standardu HTML5. Vizuální formátování je řešeno pomocí kaskádových stylů (CSS2 a CSS3).

Na moderních prohlížečích je podporován responzivní design – obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje aktuální šířce okna prohlížeče.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na info@pneumatiky-drbout.cz nebo písemně na naší adrese: PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o., Blato 92, Mikulovice, PSČ 530 02.

Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o. (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webových stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva, vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Cookies a prohlížení webových stránek

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači. Cílem není zahltit Vás a Váš prohlížeč, ale díky nim můžeme zlepšovat nejen náš web, ale také naše služby a dále díky cookies umíme nabídnout relevantní obsah, který vás zajímá. Využíváme technické, analytické a marketingové cookies. 

V případě osobních údajů jsou tyto zpracovávány v souladu s podmínkami s nakládáním s osobními údaji.

Jaké druhy Cookies využíváme?

 • Nezbytné / technické cookies - Tyto cookies jsou nutné pro běžnou funkci webu a není možné je vypnout, ani k nim nepotřebujeme Váš souhlas. Web by bez nich nefungoval a Vám se nezobrazoval. Nezbytné cookies si o Vás neukládá žádná osobní data.
 • Analytické cookies - Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají náš web (např. nejvíce navštěvované stránky atd.) a jak s ním pracují. Analytické soubory cookies nám pomáhají zlepšovat webové stránky. Shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
 • Marketingové cookies - Cookies pro marketing třetích stran nám pomáhají nabízet Vám relevantní reklamy, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. Díky nim Vám nebudeme zobrazovat pro Vás nezajímavé reklamy. A to nejenom na našem webu, ale také např. na Facebooku, Googlu anebo Seznamu.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pro analytické a marketingové cookies potřebujeme Váš souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že na webové stránce vpravo dole rozkliknete tlačítko Cookies a nově vyberete, k jakým cookies souhlas dáváte a svou volbu potvrdíte.

Další možnou cestou, pokud nechcete soubory cookies využívat nebo chcete smazat jejich obsah, který webové stránky o Vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, je využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Kdo pro nás zpracovává soubory cookies?

 • Služba Google Analytics, společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Služba Google Marketing Platform (/dříve Google Doubleclick), společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Služba Google AdSense, společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Služka Sklik, společnost Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • Služba Facebook Ads Manager, Facebook Pixel, společnost Meta Platforms Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland

Soubory cookies zpracovávají v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji.

K těmto údajům může mít dále přístup:

 • Jednatelka společnosti Martina Matušeková
 • Společnost DF SOLUTIONS, s.r.o., Třída Míru 2670, Pardubice

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

IndetifikátorPlatnostPopis
SIDsezenísystémová technická cookie
AIDsezenísystémová technická cookie
cookiesConsent1 rokposkytnutý cookies souhlas
_ga2 rokyanalytická cookie využívaná Google Analytics
_gat_*1 minutaanalytická cookie využívaná Google Analytics
_gid1 denanalytická cookie využívaná Google Analytics
AMP_TOKEN30 sekundanalytická cookie využívaná Google Analytics
__gads90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Google
_fbp90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Facebook
_gac_*90 dnůmarketingová cookies využívaná službou Google Analytics
_gcl_au90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Google AdSense
_gcl_dc90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Google AdSense
ads/*1 rokmarketingová cookies využívaná službou Google AdWords / Google Ads
IDE1 rokmarketingová cookie využívaná službou Google DoubleClick / Marketing Platform
retargetingsezenímarketingová cookie využívaná službou Seznam Sklik
tr1 denmarketingová cookie využívaná službou Facebook

Kontakt na technického správce

Narazíte-li na těchto stránkách na jakýkoliv technický problém, informujte nás. Budeme se snažit případné nedostatky odstranit.